Tag Archives: หมู่เกาะพีพี

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะพีพี-มาหยา-Bamboo Island (เกาะไผ่) ไปเช้า กลับเย็น

IMG_0578

เกาะพีพี ถือเป็นสวรรค์ของเหล่านักดำน้ำ เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามติดอันดับโลก และด้วยความที่เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beach”

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะพีพี-มาหยา-เกาะไข่ ไปเช้า กลับเย็น

infomation_info_koh_phiphi

เกาะพีพี ถือเป็นสวรรค์ของเหล่านักดำน้ำ เพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามติดอันดับโลก และด้วยความที่เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beach”

หมู่เกาะพีพี

infomation_info_koh_phiphi

เกาะพีพี เดิมเคยมีชื่อว่า “ปูเลาปิอาปิ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมือง โดยคำว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ และคำว่า “ปิอาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม