Tag Archives: หมู่เกาะสุรินทร์

หมู่เกาะสุรินทร์

IMG_0336

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) เทศาเมืองภูเก็ต ผู้ค้นพบเกาะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ไปเช้า กลับเย็น

infomation_info_koh_tachai

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนบก และในทะเล มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลนมาประจบกับแนวปะการัง

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน

TACHAI-01

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนบก และในทะเล มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลนมาประจบกับแนวปะการัง

โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

packages_1-day-trip_surin

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นับว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนบก และในทะเล มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลนมาประจบกับแนวปะการัง