Tag Archives: เกาะนาคาน้อย

โปรแกรมทัวร์เกาะเจมส์บอนด์-เกาะนาคาน้อย ไปเช้า กลับเย็น

โปรแกรมทัวร์เกาะเจมส์บอนด์-เกาะนาคาน้อย ไปเช้า กลับเย็น

“James Bond Island” หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามว่า “เขาตะปู” เหตุที่ได้ชื่อนี้เนื่องจาก มีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆ