Tag Archives: เกาะรอก

โปรแกรมทัวร์เกาะรอก ไปเช้า กลับเย็น

โปรแกรมทัวร์เกาะรอก ไปเช้า กลับเย็น

เกาะรอก ประกอบไปด้วย เกาะรอกนอกและเกาะรอกใน ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันเพียงแค่ 100 เมตรเท่านั้น ทั้งสองเกาะนับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา